Umetničko drvo duginih boja

Drvo koje se na latinskom zove Eucalyptus deglupta više je poznato pod imenom Eukaliptis boje duge. To je jedina vrsta eukaliptisa koja raste u Severnoj polusferi (Nova Britanija, Nova Gvineja, Seram, Sulavesi, Mindanao i okružna mala ostrva). Lako ga je naći u vlažnim šumama koje se nalaze ispod 1800 metara iznad morske visine.

Što je drvo starije to više podseća na umetničko delo nekog slikara jer se boje pojavljuju jednom godišnje kada komad po komad sa eukaliptisa otpada kora. Ti tragovi prvo budu zeleni pa tek onda poprime sve moguće nijanse zavisno od vremenskih uslova.

evkalipt-14 evkalipt-13 evkalipt-12 evkalipt-10 evkalipt-8 evkalipt-11 evkalipt-6 evkalipt-7 evkalipt-9 evkalipt-5 evkalipt-2 evkalipt-3 evkalipt-4