Sve je lepše sa hranom

Neke navike gajimo od detinjstva, ne kažu džaba da je moguće pojesti svoje probleme.