Selfi za dobro jutro

SnapMeUp
Android aplikacija Snap Me Up kompenzuje opštu mržnju prema zvonu budilnika uz pomoć ljubavi ka selfijama. Naime, da biste isključili zvono alarma morate da se slikate. Šteta je samo što programeri nisu ubacili funkciju obaveznog osmeha. Znate već, da bi jutro počelo u pravilnom raspoloženju. Dobro jutro!

Snap me up Android