Neki ljudi postupaju baš kao ova sova

Neprikladno ponašanje. Ali prepoznatljivo, i to ne samo u životinjskom carstvu.