Mama je rekla da smem

Odgovor uveliko zavisi od trenutka kada je postavljeno pitanje. Ovaj mali dečak definitivno zna šta radi.