Istorija jednog logoa. Coca-Cola

Logo kompanije Coca-Cola je verovatno jedan od najprepoznatljivijih na svetu. Međutim nije uvek izgledao isto.

Prva verzija (1887-1890) je bila crno-bela i sadržala je naziv firme.
Prva verzija (1887-1890) je bila crno-bela i sadržala je naziv firme.


Druga (1890-1891) je trajala godinu dana, ali po nama taj font nije smeo da preživi ni jedan dan.

Coca-cola logo 1890-1891


Treća (1941-1960) je više ličila na ono što znamo, ali još uvek je bila crno-bela.

Coca-cola logo 1941-1960


Tek 1958. logo dobija crveno-bele boje, ali sve do 1960 bio je u obliku ribe.

Coca-cola logo 1958


1969. logo je ukrašen onom belom crtom koju danas može da prepozna svako dete.
Coca-cola logo 1969


2003. beloj liniji su dodali žutu boju i mehuriće.

Coca-cola logo 2003


Tek 2007. sa eksperimentima je bilo završeno, evo klasičnog logoa.
Coca-cola logo 2007


2011. mehurići su označili proslavu 125. Rođendana.

Coca-cola logo 2011


2013-2014. je nastala još jedna promena – naša imena su postala deo logoa. Prijatno iznenađenje, moramo priznati.

Coca-cola logo 2013-2014