Dobra dela nisu vezana za religiju

Noćas se završava sveti za musliumane mesec Ramadan. Ali ne mora čovek da pripada bilo kojoj religijш da bi znao zašto treba biti dobar – deliti, pomagati, podržavati. I ne morate da ne jedete 30 dana da biste nahranili nekog ko nema za hleb i vodu.

Mislimo da baš o tome zapravo govori ovaj video!